linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCĐT-Danh sách cán bộ

Bộ môn Cơ điện tử hiện có 11 giảng viên. Trong đó:
01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
01 Tiến sĩ,
05 Nghiên cứu sinh;
04 Thạc sĩ .
Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Công Thạc sĩ Giảng viên chính
2 Nguyễn Văn Diên Nghiên cứu sinh tiến sĩ Phụ trách Bộ môn
Giảng viên chính
Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện NC Khoa học Quân sự
từ 2012 đến nay
3 Lê Quang Dũng Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Bách khoa HN
từ tháng 10/2016 đến nay
4 Phan Văn Hiếu Tiến sĩ  
5 Vương Sỹ Kông Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện NC Khoa học Quân sự
từ 2015 đến nay
6 Trịnh Thanh Nga Thạc sĩ  
7 Trịnh Xuân Thắng Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tại sĩ tại ĐH Kiaoshung, Đài Loan
từ tháng 03/2015 đến nay
8 Bùi Trung Thành Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trưởng Khoa
Giảng viên cao cấp
9 Trần Xuân Tiến Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Liberec, CH Czech
từ 03/2015 đến nay
10 Hoàng Quốc Tuân Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn
11 Phạm Thanh Tùng Thạc sĩ  
12 Bùi Gia Thịnh Tiến sỹ