linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCĐT-Danh sách cán bộ

Bộ môn Cơ điện tử hiện có 11 giảng viên. Trong đó: 01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ; 01 Tiến sĩ, 05 Nghiên cứu sinh; 04 Thạc sĩ .

Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Công Giảng viên chính, Thạc sĩ  
2 Nguyễn Văn Diên Giảng viên chính, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Phụ trách Bộ môn
Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện NC Khoa học Quân sự
từ 2012 đến nay
3 Lê Quang Dũng Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Bách khoa HN
từ tháng 10/2016 đến nay
4 Phan Văn Hiếu Giảng viên, Tiến sĩ  
5 Vương Sỹ Kông Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện NC Khoa học Quân sự
từ 2015 đến nay
6 Trịnh Thanh Nga Giảng viên, Thạc sĩ  
7 Trịnh Xuân Thắng Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tại sĩ tại ĐH Kiaoshung, Đài Loan
từ tháng 03/2015 đến nay
8 Bùi Trung Thành Giảng viên cao cấp
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trưởng Khoa
9 Trần Xuân Tiến Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Liberec, CH Czech
từ 03/2015 đến nay
10 Hoàng Quốc Tuân Giảng viên, Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn
11 Phạm Thanh Tùng Giảng viên, Thạc sĩ