linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCĐT-Danh sách cán bộ

Bộ môn Cơ điện tử hiện có 11 giảng viên. Trong đó:
01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
02 Tiến sĩ,
04 Nghiên cứu sinh;
04 Thạc sĩ .Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Bùi Trung Thành Phó Giáo sư, Tiến sĩ + Chủ tịch Hội đồng Trường
+ Trưởng Khoa Cơ khí
+ Giảng viên cao cấp
2 Phan Văn Hiếu Tiến sĩ Thỉnh giảng
3 Bùi Gia Thịnh Tiến sĩ Thỉnh giảng
4 Nguyễn Văn Diên Nghiên cứu sinh + Phụ trách Bộ môn
+ Giảng viên chính
+NCS tại Viện NC Khoa học Quân sự từ 1/6/2012.
5 Trịnh Xuân Thắng Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH Kiaoshung, Đài Loan từ 1/3/2015
6 Trần Xuân Tiến Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH Liberec, CH Czech từ 1/3/2015.
7 Lê Quang Dũng Nghiên cứu sinh NCS tại Đại học Bách khoa HN từ tháng 1/10/2016.
8 Nguyễn Xuân Công Thạc sĩ Giảng viên chính
9 Phạm Thanh Tùng Thạc sĩ  
10 Hoàng Quốc Tuân Thạc sĩ Phó Trưởng BM
11 Trịnh Thanh Nga Thạc sĩ