linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCĐT-Danh sách cán bộ

Bộ môn Cơ điện tử hiện có 12 giảng viên. Trong đó:
01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
03 Tiến sĩ,
03 Nghiên cứu sinh (01 CH Séc, 01 Đài Loan, 02 Việt Nam);
04 Thạc sĩ;
01 Kỹ sư (Tập sự).


I. Giảng viên cơ hữu

Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Bùi Trung Thành Phó Giáo sư (2014)
Tiến sĩ (2008)
+ Hiệu trưởng
+ Trưởng Khoa Cơ khí
+ Giảng viên cao cấp
2 Nguyễn Văn Diên Nghiên cứu sinh + Phụ trách Bộ môn
+ Giảng viên chính
+NCS tại Viện NC Khoa học Quân sự từ 1/6/2012.
3 Trịnh Xuân Thắng Tiến sĩ (2019)  
4 Trần Xuân Tiến Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH Liberec, CH Czech từ 1/3/2015.
5 Lê Quang Dũng Nghiên cứu sinh NCS tại Đại học Bách khoa HN từ tháng 1/10/2016.
6 Nguyễn Xuân Công Thạc sĩ Giảng viên chính
7 Phạm Thanh Tùng Thạc sĩ  
8 Hoàng Quốc Tuân Thạc sĩ Phó Trưởng BM
9 Trịnh Thanh Nga Thạc sĩ  
10 Bùi Long Vũ Kỹ sư Tập sự
       
 
II. Giảng viên thỉnh giảng

Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Phan Văn Hiếu Tiến sĩ Thỉnh giảng
2 Bùi Gia Thịnh Tiến sĩ Thỉnh giảng