linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCĐT-Danh sách cán bộ

Bộ môn Cơ điện tử hiện có 12 giảng viên. Trong đó: 01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ; 01 Tiến sĩ, 04 Nghiên cứu sinh; 06 Thạc sĩ .

Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Công Giảng viên chính, Thạc sĩ  
2 Nguyễn Văn Diên Giảng viên chính, Thạc sĩ Phụ trách Bộ môn
Nghiên cứu sinh Viện NC Khoa học Quân sự
(2012-2016)
3 Lê Quang Dũng Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh Đại học Bách khoa HN
(2016-2019)
4 Phan Văn Hiếu Giảng viên, Tiến sĩ  
5 Vương Sỹ Kông Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh Viện NC Khoa học Quân sự
(2015-2019)
6 Trịnh Thanh Nga Giảng viên, Thạc sĩ  
       
7 Trịnh Xuân Thắng Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh ĐH Kiaoshung, Đài Loan
(2015-2019)
8 Bùi Trung Thành Giảng viên cao cấp
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trưởng Khoa
9 Trần Xuân Tiến Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh ĐH Liberec, CH Czech
(2015-2019)
10 Hoàng Quốc Tuân Giảng viên, Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn
11 Phạm Thanh Tùng Giảng viên, Thạc sĩ