linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CĐT-Danh sách cán bộ

Bộ môn Công nghệ Cơ điện tử hiện có 15 giảng viên. Trong đó:


 
Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Bùi Trung Thành Phó Giáo sư (2014)
Giảng viên cao cấp (2014)
Tiến sĩ (2008)
Phó Bí thư Đảng ủy - Phụ trách Đảng Ủy
Hiệu trưởng nhà trường
2 Trịnh Xuân Thắng Tiến sĩ (01/2019)
Giảng viên chính (2023)
Phó Trưởng Bộ môn
3 Trần Xuân Tiến Tiến sĩ (07/2020)
Giảng viên chính (2023)
 
4 Lê Quang Dũng Tiến sĩ (12/2021)  
5 Hoàng Quốc Tuân Thạc sĩ
Nghiên cứu sinh (08/2020)
Phụ trách Bộ môn
NCS tại ĐH SPKT Hưng Yên.
6 Nguyễn Văn Diên  Giảng viên chính  
7 Nguyễn Xuân Công Giảng viên chính
Thạc sĩ
 
8 Phạm Thanh Tùng Thạc sĩ  
9 Trương Dũng Tuấn Thạc sĩ  
10 Lê Quang Huy Thạc sĩ  
11 Nguyễn Văn Công Thạc sĩ  
12 Trần Ngọc Thái Thạc sĩ
Nghiên cứu sinh (06/2022)
NCS tại ĐH Công nghệ
ĐHQGHN
13 Trịnh Thanh Nga Thạc sĩ  
14 Bùi Long Vũ Thạc sĩ
Nghiên cứu sinh (09/2022)
NCS tại NKUST (Đài Loan).
15 Bùi Nguyễn Cường Giảng viên trợ giảng
Kỹ sư