linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GVCC.PGS.TS. Bùi Trung Thành

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
Họ và tên: Bùi Trung Thành
Ngày sinh: 
Giới tính: Nam
Quê quán: Thái Thịnh, Thái Thụy, Thái Bình
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng trường, kiêm Trưởng Khoa.
Trình độ: Giảng viên cao cấp, PGS.TS
Đơn vị công tác: Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí.
Điện thoại: 
Email: buitrungthanh@gmail.com


I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy       
Nơi đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Ngành học: Điện tử viễn thông                 
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2000

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ điện tử                                          
  • Năm cấp bằng: 2005
          Nơi đào tạo: Học viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan
  • Tiến sĩ chuyên ngành: Cơ điện tử                                           
  • Năm cấp bằng: 2008
          Nơi đào tạo: Học viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan
  • Tên luận án: Điều khiển cân bằng robot hai bánh sử dụng thuật toán điều khiển tối ưu và bền vững H2/H∞ dựa trên PSO.
 
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1/2001 – 3/2013 Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Giảng viên – Phó trưởng khoa từ 1/2009
4/2013 - nay Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Trưởng khoa (Chủ tịch Hội đồng trường từ 1/2017)


III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
STT Tên đề tài Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp (Trường/Bộ/NN) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu phát triển và điều khiển tối ưu cho Robot phục hồi chức năng chân bệnh nhân 1/2018 – 12/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Mã số B2018-SKH-04 Chủ nhiệm
2 Thiết kế và chế tạo tay máy song song ba bậc tự do điều khiển lực và vận tốc 1/2017 – 12/2017 Cấp Trường, T2017-21-9 Chủ nhiệm
3 Thiết kế và chế tạo mô hình phương tiện giao thông hai bánh tự cân bằng
sử dụng thuật toán điều khiển tiến tiến
1/2014 – 12/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành viên
4 Nghiên cứu hiện tượng vận chuyển xoắn Spin trong các cấu trúc từ điện trở và khổng lồ, từ điện trở xuyên hầm kích thước nano với các vật liệu từ có tính dị  hướng từ vuông góc và nghiêng góc 3/2010 – 12/2011 NAFOSTED Thành viên
5 Điều khiển cân bằng Robot hai bánh sử dụng thuật toán H2/H∞ giảm bậc 1/2009 – 12/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo Chủ nhiệm
6 Thiết kế và phát triển Robot cứu hộ 1/2009 – 12/2009 Dự án POHE Chủ nhiệm

  1. Một số công trình khoa học tiêu biểu đã công bố
1.        Đoàn Văn Tuấn, Bùi Trung Thành, Hà Hữu Huy (2018). Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý tín hiệu trong thị giác Robot. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, số 53, pp. 19-27.

2.        Đoàn Văn Tuấn, Bùi Trung Thành (2017). Một giải pháp thực hiện bản đồ sai lệch của ảnh Camera kép có mật độ dày đặc ứng dụng cho ảnh 3D và bản đồ độ sâu. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, số 51, pp.100 - 109.

3.        Đoàn Văn Tuấn, Bùi Trung Thành (2017). Nâng cao chất lượng thuật toán lan truyền độ tin cậy xác định bản đồ sai lệch ứng dụng cho thị giác Robot. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Công nghệ Quân sự, số 52, pp.111-120.

4.      Bui Van Dan, Bui Trung Thanh, Nguyen Quoc Cuong (2016), Output Feedback Model Predictive Control for Nano-material Distribution System. 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE), HaLong, Vietnam, 07-2016.

5.      Bui Van Dan, Do Anh Tuan, Bui Trung Thanh, Nguyen Quoc Cuong (2015), Non – Linear model and design of PID controller for nano – Material delivery system,  Tạp chí Khoa  học & Công nghệ, ĐHCN Thái Nguyên, 6-2015,pp. 161 – 166.

6.      Đoàn Văn Tuấn, Bùi Trung Thành, Hà Hữu Huy (2015), Hệ thống thị giác nổi và đánh giá thuật toán thị giác nổi, Tạp chí Khoa  học & Công nghệ, ĐHCN Thái Nguyên, 6-2015,pp. 185 – 189.

7.      Bui Van Dan, Giang Hong Bac, Do Anh Tuan, Bui Trung Thanh, Nguyen Quoc Cuong (2014), Non-linear Model for Nanomaterial Delivery System. The 2nd KICS Korea-Vietnam International Workshop on Information Communication, Hanoi, Vietnam, 12-2014, pp.57-61.

8.      Bui Trung Thanh, Bui Van Dan (2014). Robust and Optimal Mixed H2/Hcontrol for active magnetic bearing systems. The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design - ISEPD, Hanoi, Vietnam.

9.      Vu Ngoc Kien, Nguyen Huu Cong, Dao Huy Du, Bui Trung Thanh (2014). Researching model order reduction based on Schur analysis. Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Robotics, Automation and Mechatronics, Manila, Philipines. (Scopus)

10.      Bùi Trung Thành (2014). Giảm bậc mô hình dựa trên phân tích Schur cho bài toán điều khiển Robot hai bánh tự cân bằng. Tạp chí Cơ khí Việt Nam.

11.  Bùi Trung Thành, Bùi Văn Dân (2012). Ứng dụng thuật toán PSO để giải bài toán điều khiển tối ưu bền vững H2/H có cấu trúc giảm bậc cho hệ thống phân phối vật liệu nano.

12.  Hoàng Sỹ Hồng, Nguyễn Ngọc Minh, Bùi Trung Thành (2012). Nghiên cứu mô phỏng sự ảnh hưởng của điện cực đến đặc tính của thiết bị sóng âm bề mặt kiểu delay-line sử dụng phần mềm ANSYS. Tạp chí Nghiên cứu KH & CN Quân sự.

13.  Bùi Trung Thành, Bùi Văn Dân (2011). Digital signal processing for accurate control of micro-robot for preparing of nano-material. Tạp chí Nghiên cứu KH & CN Quân sự.

14.  Bùi Trung Thành (2011). PID-type robust and optimal control for active magnetic bearing systems. Tạp chí Nghiên cứu KH & CN Quân sự.

15.  Bui Trung Thanh, Manukid Parnichkun, Le Chi Hieu (2010). Structure-specified H loop shaping control for balancing of bicycle robots: A particle swarm optimization approach. Journal of Systems and Control Engineering, Vol.224(7), pp. 857-867. (SCIE)

16.  Pham Ngoc Thang, Bui Trung Thanh (2010). Error Reduction in Non-electric Measurement by Interpolation Combined with Loop Transformation Method. The 2010 International Conference on Advanced Technologies for Communications, HCM city, 22-23 October 2010.

17.  Bui Trung Thanh, Manukid Parnichkun (2008). Balancing control of Bycirobo by PSO-based structure-specified mixed H2/H control. International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 5(4), pp. 395-402. (SCIE)

18.  Bui Trung Thanh, Nguyen Huu Cong (2005). Control of an inverted pendulum. In: Proceedings of the Sixth Vietnam Conference on Automation - VICA6, pp. 715-722.

IV. HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH, THẠC SỸ

Nghiên cứu sinh
1. Vũ Ngọc Kiên, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên (10/2011), Bảo vệ năm 2015.
Tên Luận án: Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển.

2. Bùi Văn Dân, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (10/2011), Bảo vệ năm 2016
Tên Luận án: Mô hình hóa và điều khiển dự báo hệ thống phân phối vật liệu nano.

3. Đoàn Văn Tuấn, Viện Khoa học & Công nghệ Quân sự (8/2012), Seminar Tháng 6/2018
Tên Luận án: Nghiên cứu giải pháp nâng cao tốc độ xử lý tín hiệu trong hệ thống thị giác nổi.

4. Lê Thị Hồng Gấm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (2017)
5. Đàm Hải Quân, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (2017)

Thạc sỹ
Đã hướng dẫn thành công 18 thạc sỹ
 
-------------------------