linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Lý lịch giảng viên

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ

1. GVCC.PGS.TS Bùi Trung Thành
2. GVCC.PGS.TS Đỗ Anh Tuấn
3. GVCC.PGS.TS Trần Thế Văn
4. GVC.TS Lê Văn Thoài
5. GVC.TS Phạm Thị Hoa
6. GVC.TS Vũ Xuân Trường
7. TS. Nguyễn Duy Chinh
8. TS. Ngô Thị Thảo
9. TS. Nguyễn Quốc Mạnh
10. TS. Thân Văn Thế
11. TS. Nguyễn Văn Nhất
12. TS. Trịnh Xuân Thắng
13. TS. Nguyễn Văn Hà
14. TS. Nguyễn Minh Tân
15. TS. Nguyễn Thanh Phú
16. TS. Mạc Thị Bích
17. TS. Bùi Khắc Khánh
18. TS. Vũ Đức Phúc
19. TS. Trần Văn Quyết
20. TS. Nguyễn Văn Thoại
21. TS. Trần Xuân Tiến
22. TS. Trần Anh Sơn
23. GVC.NCS. Nguyễn Văn Diên
24. GVC.ThS. Nguyễn Tiền Phong
25. GVC.ThS. Lý Ngọc Quyết
26. GVC.ThS. Trần Ngọc Thành
27. GVC.ThS. Nguyễn Xuân Công
28. NCS. Phan Thị Hà Linh
29. NCS. Luyện Thế Thạnh
30. NCS. Bùi Văn Khoản
31. NCS. Lê Quang Dũng
32. NCS. Hoàng Minh Thuận
33. NCS. Nguyễn Trọng Linh
34. NCS. Trương Tất Tài
35. NCS. Nguyễn Minh Tuấn
36. NCS. Đoàn Đình Quân
37. NCS. Phạm Anh Vũ
38. NCS. Hoàng Quốc Tuân
39. ThS. Đinh Văn Bân
40. ThS. Vũ Hữu Chuyển
41. ThS. Đoàn Thị Hương
42. ThS. Lê Quang Huy
43. ThS. Trịnh Thanh Nga
44. ThS. Nguyễn Hồng Phong
45. ThS. Trần Ngọc Thái
46. ThS. Trần Văn Thắng
47. ThS. Phan Ngọc Tuấn
48. ThS. Nguyễn Anh Tuấn
49. ThS. Trương Dũng Tuấn
50. ThS. Phạm Thanh Tùng
51. ThS. Đỗ Xuân Hưng
52. ThS. Phan Thanh Bình
53. ThS. Nguyễn Xuân Thắng
54. ThS. Nguyễn Văn Công
55. KS. Bùi Long Vũ