linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV cao cấp, GV chính

Danh sách Giảng viên cao cấp (03) & Giảng viên chính (08)

Stt Chức danh
nghề nghiệp
Học hàm, Học vị Họ và tên Năm sinh
1 Giảng viên cao cấp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành 1977
2 Giảng viên cao cấp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tuấn 1979
3 Giảng viên cao cấp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thế Văn 1984
4 Giảng viên chính Tiến sĩ Lê Văn Thoài 1962
5 Giảng viên chính Tiến sĩ Phạm Thị Hoa 1984
6 Giảng viên chính Tiến sĩ Vũ Xuân Trường 1985
7 Giảng viên chính Thạc sĩ Trần Ngọc Thành 1963
8 Giảng viên chính Thạc sĩ Lý Ngọc Quyết 1965
9 Giảng viên chính Thạc sĩ Nguyễn Tiền Phong 1966
10 Giảng viên chính Thạc sĩ Nguyễn Văn Diên 1969
11 Giảng viên chính Thạc sĩ Nguyễn Xuân Công 1971