linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV cao cấp, GV chính

Danh sách Giảng viên cao cấp (03) & Giảng viên chính (12)

Stt Chức danh
nghề nghiệp
Học hàm, Học vị Họ và tên
1 Giảng viên cao cấp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành
2 Giảng viên cao cấp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tuấn
3 Giảng viên cao cấp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thế Văn
4 Giảng viên chính Tiến sĩ Lê Văn Thoài
5 Giảng viên chính Tiến sĩ Vũ Xuân Trường
6 Giảng viên chính Tiến sĩ Phạm Thị Hoa
7 Giảng viên chính Tiến sĩ Nguyễn Quốc Mạnh
8 Giảng viên chính Tiến sĩ Ngô Thị Thảo
9 Giảng viên chính Tiến sĩ Vũ Đức Phúc
10 Giảng viên chính Tiến sĩ Mạc Thị Bích
11 Giảng viên chính Thạc sĩ Trần Ngọc Thành
12 Giảng viên chính Thạc sĩ Lý Ngọc Quyết
13 Giảng viên chính Thạc sĩ Nguyễn Tiền Phong
14 Giảng viên chính Thạc sĩ Nguyễn Văn Diên
15 Giảng viên chính Thạc sĩ Nguyễn Xuân Công