linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV cao cấp, GV chính

Danh sách Giảng viên cao cấp (01) & Giảng viên chính (09)

Stt Chức danh
nghề nghiệp
Học hàm, Học vị Họ và tên Năm sinh
1 Giảng viên cao cấp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành 1977
2 Giảng viên chính Thạc sĩ Đỗ Hoài Vũ 1960
3 Giảng viên chính Tiến sĩ Lê Văn Thoài 1962
4 Giảng viên chính Thạc sĩ Trần Ngọc Thành 1963
5 Giảng viên chính Thạc sĩ Lý Ngọc Quyết 1965
6 Giảng viên chính Thạc sĩ Nguyễn Tiền Phong 1966
7 Giảng viên chính Thạc sĩ Nguyễn Văn Diên 1969
8 Giảng viên chính Thạc sĩ Nguyễn Xuân Công 1971
9 Giảng viên chính Tiến sĩ Phạm Thị Hoa 1984
10 Giảng viên chính Tiến sĩ Vũ Xuân Trường 1985