linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV đang Nghiên cứu sinh

Hiện nay khoa Cơ khí có 12/56 giảng viên cơ hữu đang học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.
 
Giảng viên cơ hữu đang Nghiên cứu sinh (12)
 
Stt   Họ và tên Năm sinh Nơi, năm nghiên cứu
1   Nguyễn Văn Diên 1969 Viện NC KHQS, 2012
2   Phan Thị Hà Linh 1984 ĐH Bách khoa HN, 2014
3   Bùi Văn Khoản 1983 Viện NCCK, 2014
4   Lê Quang Dũng 1987 ĐH Bách khoa HN, 2016
5   Luyện Thế Thạnh 1987 ĐH SPKTHY, 2017
6   Hoàng Minh Thuận 1986 NCU, Đài Loan, 2017
7   Nguyễn Trọng Linh 1984 NCU, Đài Loan, 2017
8   Trương Tất Tài 1984 KUAS, Đài Loan, 2017
9   Nguyễn Minh Tuấn 1985 FCU, Đài Loan, 2017
10   Đoàn Đình Quân 1985 KUAS, Đài Loan, 2018
11   Phạm Anh 1988 KUAS, Đài Loan, 2019
12   Trần Xuân Tiến 1984 Liberec, CH Czech, 2016