linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV đang Nghiên cứu sinh

Hiện nay khoa Cơ khí có 15 giảng viên cơ hữu đang học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.
 
Giảng viên cơ hữu đang Nghiên cứu sinh (15)
 
Stt HH-HV Họ tên Năm sinh Nơi, năm nghiên cứu
1 NCS Nguyễn Văn Diên 1969 Viện NC KHQS, 2012
2 NCS Phan Thị Hà Linh 1984 ĐH Bách khoa HN, 2014
3 NCS Bùi Văn Khoản 1983 Viện NCCK, 2014
4 NCS Trần Xuân Tiến 1984 Cộng hòa Séc, 2015
5 NCS Trần Văn Quyết 1986 NCU, Đài Loan, 2016
6 NCS Lê Quang Dũng 1987 ĐH Bách khoa HN, 2016
7 NCS Luyện Thế Thạnh 1987 ĐH SPKTHY, 2017
8 NCS Hoàng Minh Thuận 1986 NCU, Đài Loan, 2017
9 NCS Nguyễn Trọng Linh 1984 NCU, Đài Loan, 2017
10 NCS Trần Anh Sơn 1989 KUAS, Đài Loan, 2017
11 NCS Nguyễn Văn Thoại 1985 KUAS, Đài Loan, 2017
12 NCS Trương Tất Tài 1984 KUAS, Đài Loan, 2017
13 NCS Nguyễn Minh Tuấn 1985 FCU, Đài Loan, 2017
14 NCS Đoàn Đình Quân 1985 KUAS, Đài Loan, 2018
15 NCS Phạm Anh 1988 KUAS, Đài Loan, 2019