linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV đang Nghiên cứu sinh

Hiện nay khoa Cơ khí có 8/55 giảng viên cơ hữu đang học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.
 
Giảng viên cơ hữu đang Nghiên cứu sinh (8)
 
Stt   Họ và tên   Nơi, năm nghiên cứu
1   Nguyễn Văn Diên   Viện NC KHQS
2   Bùi Văn Khoản   Viện NCCK, 2014
3   Lê Quang Dũng   ĐH Bách khoa HN, 2016
4   Luyện Thế Thạnh   ĐH SPKT Hưng Yên, 2017
5   Nguyễn Trọng Linh   NCU, Đài Loan, 2017
6   Đoàn Đình Quân   KUAS, Đài Loan, 2018
7   Phạm Anh   KUAS, Đài Loan, 2019
8   Hoàng Quốc Tuân   ĐH SPKT Hưng Yên, 2020