linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV đang Nghiên cứu sinh

Hiện nay khoa Cơ khí có 9/55 giảng viên cơ hữu (16,4%) đang học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.
 
Giảng viên cơ hữu đang Nghiên cứu sinh (9)
 
Stt   Họ và tên   Nơi, năm nghiên cứu
1   Nguyễn Văn Diên   Viện NC KHQS
2   Bùi Văn Khoản   Viện NCCK, 2014
3   Lê Quang Dũng   ĐH Bách khoa HN, 2016
4   Luyện Thế Thạnh   ĐH SPKT Hưng Yên, 2017
5   Nguyễn Trọng Linh   NCU, Đài Loan, 2017
6   Nguyễn Minh Tuấn   FCU, Đài Loan, 2017
7   Đoàn Đình Quân   KUAS, Đài Loan, 2018
8   Phạm Anh   KUAS, Đài Loan, 2019
9   Hoàng Quốc Tuân   ĐH SPKT Hưng Yên, 2020