linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV có trình độ Tiến sĩ trở lên

Hiện nay khoa Cơ khí có 27/59 (45,7 %) giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên; trong đó có 26/55 (47,2 %) giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên.

I. Giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên (26)
(Ph.D. degree)
Stt HH-HV Họ tên Năm sinh Năm đạt HV,HH
1 PGS.TS Bùi Trung Thành 1977 2008, 2014
2 PGS.TS Đỗ Anh Tuấn 1979 2015, 2019
3 PGS.TS Trần Thế Văn 1984 2015, 2019
4 TS Nguyễn Duy Chinh 1979 2010
5 TS Nguyễn Quốc Mạnh 1978 2016
6 TS Ngô Thị Thảo 1984 2016
7 TS Thân Văn Thế 1985 2017
8 TS Phạm Thị Hoa 1985 2018
9 TS Lê Văn Thoài 1962 2018
10 TS Vũ Xuân Trường 1985 2018
11 TS Nguyễn Văn Nhất 1985 2019
12 TS Trịnh Xuân Thắng 1986 2019
13 TS Nguyễn Văn 1984 2019
14 TS Nguyễn Minh Tân 1982 2019
15 TS Nguyễn Thanh Phú 1986 2019
16 TS Mạc Thị Bích 1987 2019
17 TS Bùi Khắc Khánh 1982 2019
18 TS Vũ Đức Phúc 1984 2020
19 TS Nguyễn Văn Thoại 1985 2020
20 TS Trần Anh Sơn 1989 2020
21 TS Trần Văn Quyết 1986 2020
22 TS Trần Xuân Tiến 1984 2020
23 TS Phan Thị Hà Linh 1984 2020
24 TS Hoàng Minh Thuận 1986 2021
25 TS Trương Tất Tài 1984 2021
26 TS Nguyễn Minh Tuấn 1985 2021
           

II. Giảng viên thỉnh giảng (1)
Stt HH-HV Họ tên Bộ môn
1 GS.TSKH Bành Tiến Long CN Chế tạo máy