linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Công bố quốc tế của các giảng viên Khoa Cơ khí năm 2018

Cùng với hoạt động giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của giảng viên và sinh viên Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Trong năm 2018, các giảng viên và sinh viên Khoa Cơ khí đã có nhiều công trình khoa học được công bố trên các Tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Sau đây là danh sách các bài báo khoa học công bố trên các Tạp chí uy tín thuộc danh mục SCIE và SCI của Khoa năm 2018.


DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO SCIE và SCI NĂM 2018 CỦA KHOA CƠ KHÍ

STT Tên bài báo Tài trợ Tác giả Tên tạp chí
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Determination of optimal parameters of the tuned mass damper to reduce the torsional vibration of the shaft by using the principle of minimum kinetic energy

 
  Duy-Chinh Nguyen Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multibody Dynamics; 2018 IF: 1.288
(SCIE)
2
A study of combined finite element method simulation/experiment to predict forming limit curves of steel DP350 sheets
 
NAFOSTED Thi-Bich Mac, Van-Cuong Do, Duc-Toan Nguyen Advances in Mechanical Engineering
IF (2018): 0,848
(SCIE)
3
Cutting Force Model for Thermal-Assisted Machining of Tool Steel Based on the Taguchi Method
 
NAFOSTED Thi-Bich Mac, Van-Chien Dinh, Tien-Long Banh, Duc-Toan Nguyen Metals
IF (2018): 1,704
(SCIE)
4
Generation Method for a Novel Roots Rotor Profile to Improve Performance of Dry Multi-stage Vacuum Pumps
 
  Yu-Ren Wu, Van-The Tran Mechanism and Machine Theory, IF = 2.796.
(SCI)
5
A novel design of the DVAs for damped main systems under torsional excitation using LSE of equivalent linearization method

 
  Vu Duc Phuc, Van-The Tran, Nguyen Van Quyen Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multibody Dynamics; 2018 IF: 1.288
(SCIE)
6

Microstrucure and Mechanical Properties of Butt Joints between Stainless Steel SUS304 and Aluminum Alloy A6061-T6 by TIG Welding

 
Đề tài khoa học Công nghệ cấp bộ với đề tài mã số "B2018-SKH-05" Van Nhat Nguyen, Quoc Manh Nguyen, Shyh-Chour Huang Materials; IF: 2.651
(SCIE)
7

Investigation on lap-joint friction stir welding between AA6351 alloys and DP800 steel sheets


 
Đề tài khoa học Công nghệ cấp bộ với đề tài mã số "B2018-SKH-05" Van Nhat Nguyen, Quoc Manh Nguyen, Huong Thao Dang Thi, Shyh-Chour Huang Shādhanā; IF: 0.592
(SCIE)
8

Dual lead-crowning for helical gears with long face width on a CNC internal gear honing machine
 
  Van-Quyet Tran,Yu-Ren Wu Mechanism and Machine Theory; IF: 2.796
(SCI)

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ:Notice: Undefined variable: cat_name in /home/e4212/public_html/fme/catalog/view/theme/default/template/module/tnt_newscat.tpl on line 3